مراسم روضه امام رضا (ع) در ایام زیارت مخصوص حضرت رضا علیه السلام با نوای کربلایی امیر برومند در هیئت حسن بن علی  علیه السلام در تاریخ 2 مرداد 98 برگزار شد.


تک شلاقی مولا | صاحب تیغ دو دم

زمینه امام رضا |  صدقه سر آقام امام رضا

شور ترکیبی | همه هستیم امام رضا

شوراحساسی امام رضا | نفسی که میکشم مقدسه

شورحضرت قاسم جدید | به نام قاسم خودتا آماده کن

شورحضرت عباس جدید‌ | کعبه ای برفراز کعبه

شور | یارم علی دلدارم علی