🔻در هیئت فدائیان حسین علیه السلام اصفهان برگزار شد

🌺مراسم جشن میلاد سرداران کربلا🌺

🕐 هفتگی 21 فروردین 1398


🔷 با مداحی:

👈 کربلایی سیدرضا نریمانی🔊 بخش اول سرود | پادشاهی و ما رعیت تو عزت، ماهم از عزتِ تو

🔊 بخش دوم سرود | همه جا پر از نورِ قمر رو زمین اومد

🔊 بخش سوم مدح | اگر پنج نوبت اذانم علیست

🔊 بخش چهارم سرود | افتاده طرف میخونه بازم، بازم، بازم

🔊 بخش پنجم سرود | تولد تولد  تولدت مبارک ای تولدِ دوباره زندگیم

🔊 بخش ششم سرود | سرور جن انس و ملکی شهره به معرفت در فلکی

🔊 بخش هفتم مدح | اگر خارِ چشمتان این سپاه استبه کانـــال های ما در برنامه های گپ٬ ایتا و روبیکا نای دل بپیوندید

gap.im/naydelir

eitaa.com/naydelir

rubika.ir/naydelir