🔻در هیئت فدائیان حسین علیه السلام اصفهان برگزار شد


🌺مراسم شب لیلة الرغائب 🌺


🕐 23  ا سفند 1397


🔷 با مداحی:

👈 کربلایی سیدرضا نریمانی🔊 بخش اول مناجات | پایان سال و وقت حساب و کتاب شد

🔊 بخش دوم زمزمه | شب آرزوها، بازم بیقرارم همه حاجت هامو برا تو میارم

🔊 بخش سوم روضه | علقمه موج شد عکس قمرش ریخت بهم

🔊 بخش چهارم زمینه | سوزِ همیشه جگرم باش یا حسین

🔊 بخش پنجم تک | دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

🔊 بخش ششم شور | هر شهیدی یه نشونه برای ماست