مراسم شب سوم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در هیئت فدائیان حسین (ع) با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی برگزار شد

 

 

صوت:

بخش اول مدح | در مقامی که نبی مست خصال زهراست

بخش دوم روضه | هرکسی مهر علی داشت مدالش دادند

بخش سوم زمینه | همه درها بسته بشه در یه خونه است که به روم بازه

بخش چهارم تک |  من اگر مرثیه خوانم من اگر سینه زنم

بخش پنجم واحد |  از حیدر مظلومیت گرفتی از عباس سرداری سپاه رو

بخش ششم واحد | انا هدیناه هو السبیل اما شاکرا و اما کفورا

بخش هفتم شور | دل بنده حسن جانِ در بند حسن جانِ

بخش هشتم شور | اگه یه روزی شنیدی غربت

بخش نهم روضه | غم می وزید شادی ما مختصر کند