مراسم هفتگی هیئت حسن بن علی (ع) با نوای کربلایی امیر برومند برگزار شد.
 

صوت:

پیش زمینه . مثل الامام مثل الکبعه

زمینه . اشکات مثله بارون توی گلدون داره نم نم میباره

زمینه . هرکس یک شبه جمعه بین الحرمین باشه

شور . پادشاه سر جدایه منه

شور . موعود خدا مرده خطر می خواهد

سنگین . بی اختیار برای تو میبارم سرم رو زیر قدم هات میزارم

سنگین . لحظاتی که خدا  خلقته دنیا میکرد

شور . میرو آقا حسنه عشقه دنیا حسنه

شور . شیشه ی اشکمو در آب فرات افتادم

شور. سلام ای حضرته کوثر

شور . سید الاوصیاء

شور . منو آتیش میزنی یادگاره حسنی

شور  لطمه زنی . داده بی داد سره مادر نزن فریاد

شور لطمه زنی . راهمون رو بست فکرشم نمی کردم

شور لطمه زنی ترکی . گیتمه فاطمه