مراسم شب دوم فاطمیه اول 1398 با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی در هیئت فدائیان حسین علیه السلام برگزار شد.

 

صوت:

بخش اول روضه |  آن که تابید رُخش در شب یلدای علی

بخش دوم روضه |  هنوزم یه گوشه کارم گریه میشه

بخش سوم زمینه | حیرونم گریونم خدا میدونه سر گردونم

بخش چهارم تک |  شرمنده روی کبودِ تو ام یاسِ خمیده

بخش پنجم واحد |  تیره و تارِ روزم از غم تو میسوزم

بخش ششم واحد | به فدای گَرِد هوایت به فدای نورِ دعایت

بخش هفتم تک |  قسم به خونِ قاسم سلیمانی

بخش هشتم شور |  همه آدما که طَردم بُکنن

 

 

تصویری:

تک |  قسم به خونِ قاسم سلیمانی

 

دانلود در گپ