مراسم گرامیداشت شهید قاسم سلیمانی در تاریخ 14 دی 98 به همت هیئت فدائیان حسین علیه السلام اصفهان و با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی و کربلایی مهدی خیامیان در خیمه گلستان شهدا اصفهان برگزار شد.

 

صوت:

بخش اول شعر خوانی در مدح شهید حاج قاسم سلیمانی | ای فدایی قهرمانِ حرم

بخش دوم روضه |  درد این است خواب بودیم و بهر ما تو گذشتی از خوابت

بخش سوم زمینه | دست ها تو میبینم افتاده تو صحرا.

بخش چهارم شور |  فرمانده چقدر ارباً اربا شده ای

بخش پنجم واحد |  کاشکی دروغ باشه خبر کاشکی من از خواب بپرم

بخش ششم واحد | در دلِ خون و خاک خوابیدن تازه شروع بیداریست

بخش هفتم رجز خوانی |  غریت و عزت ایرانی هست الله اکبر

بخش هشتم شور | به آوای علی ولی الله به امضای علی ولی الله

بخش نهم شور |  نمیشه باورم خبرهایی که میشنوم

بخش دهم روضه |  مونده روی زمین پیکر تو رها

 

 

تصویری:

بخش سوم زمینه | دست ها تو میبینم افتاده تو صحرا.

بخش چهارم شور |  فرمانده چقدر ارباً اربا شده ای

بخش پنجم واحد |  کاشکی دروغ باشه خبر کاشکی من از خواب بپرم

بخش هفتم رجز خوانی |  غریت و عزت ایرانی هست الله اکبر

بخش هشتم شور | به آوای علی ولی الله به امضای علی ولی الله

بخش نهم شور |  نمیشه باورم خبرهایی که میشنوم