مراسم هفتگی 4 دیماه 98 با نوای کربلایی امیر برومند در هیئت حسن بن علی علیه السلام برگزار شد

 

 

صوت:

زمینه فاطمیه.داغت به دلم سنگینه

زمینه تک.بت شکنی چند ساله که عشقه منی

شور.موعود خدا مرد خطر میخواهد

شور . عشق حیدر شیره با دلاور

شور . زین اَب زینت اَب زینب

رجز و تک.ما لشکرا سینه زنا ما بچه های مادریم

شور . شاه بانوی جهان

شور.ای سیه گیسوو ای قبله ی مه رویان

شور.علم به دست عشق بی بدل افتاده

شور.پرچم خون خواه شاه کربلا این مطلب است

شور . ذکره روی لبه  دل به تابو تبه

شور. آقام آقام آقام سلطانه قلبم