مراسم روضه هفتگی 20 آذر ماه هیئت حسن بن علی (ع) با نوای کربلایی امیر برومند برگزار شد.


صوت:

روضه

زمینه.یه مشت خاک بقیع

شور.موعود خدا مرد خطر میخواهد

شور.من سرگرم دنیابودم

شور.وجودما عشق تو تسخیرکرده

شور حضرت زینب.اسکتو گفت

شور.عمتی رقیه

شور.جلوات خدا شده در تو ظهور

شور.نه شمع و چراغی

شور.رفیق من سربازه

شور پایانی.تموم برکت ایران تویی یا معصومه