مراسم هفتگی هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی برگزار شد.

صوت:

بخش اول مناجات | سوی تو رو کرده ام تا بنگری بر احوال من

بخش دوم روضه |  آسمون سیاه شده خیمه بی پناه شده

بخش سوم زمینه | گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیدم

بخش چهارم شور |  من به غم تو گرفتارم یارم

بخش پنجم شور |  با چشمهای خیسم نامه مینویسم

 

 

تصویری:

بخش سوم زمینه | گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیدم

بخش چهارم زمینه |  من به غم تو گرفتارم یارم

بخش پنجم شور |  با چشمهای خیسم نامه مینویسم

بخش ششم شور |  من به غم تو گرفتارم یارم