مراسم ظهر روز اربعین با نوای کربلایی مهدی رعنایی در هیئت حیدریون اصفهان برگزار شد .

 

صوت:

سنگین | اربعین اومد

سنگین | این دعای زائرای اربعینِ

شور | سلام آقا

زمینه | سلامُ علی زوارک فی یوم الاربعین

شور | ستون به ستون

شور | سوره ی کوثر امام حسین

شور | دل زدن به جاده ها

شور | ای شهزاده دختر دریا

شور | عرض سلام

شور | لشکر ارباب

سنگین | فی القرآن

شور | مسیری آخرش قشنگِ

 

تصویری:

شور | سلام آقا

زمینه | سلامُ علی زوارک فی یوم الاربعین

شور | ستون به ستون

شور | سوره ی کوثر امام حسین

شور | دل زدن به جاده ها

شور | ای شهزاده دختر دریا

شور | عرض سلام

شور | لشکر ارباب

شور | مسیری آخرش قشنگِ