مراسم شب نهم محرم در هیئت فدائیان حسین علیه السلام اصفهان با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی برگزار شد.

 

صوت: 

بخش اول مناجات | عاشق که باشی وضع من را تازه میفهمی

بخش دوم روضه | آنجا که در تشخیص او زینب به مشکل خورد

بخش سوم روضه | میدونم امشب اسیرِ غم و دوری مگه نه

بخش چهارم زمینه | گفتا شه دین کی داور من

بخش پنجم شور | آب روان میبینم یاد لبهات میافتم

بخش ششم نغمه خوانی| پنجاه سال خواهری ام را چه میکنی

بخش هفتم واحد |دل تو دلم نیست چه کنم

بخش هشتم واحد | با یک سلام بذکر اسم اعظم

بخش نهم شور | میگذره روز و شبم توی رویای تو

بخش دهم شور | سلام سایه ی سرم سلام یار و یاورم