مراسم شب هشتم محرم در هیئت فدائیان حسین علیه السلام اصفهان با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی برگزار شد.

 

صوت: 

بخش اول مناجات | دیده ای ده که مگر قامت رعنات ببینم

بخش دوم زمزمه | ای مشک مریز آبرویم

بخش سوم روضه | تا دیدم که اقتادی رو زمین

بخش چهارم زمینه | برای من اشک نریزی ای مشک

بخش پنجم تک | ای یل لشگر ثارالله حضرت حیدرِ ثارالله

بخش ششم واحد | علمدارم بمون سپهدارم بمون

بخش هفتم واحد | شوری برپا شده عالم شده حیران

بخش هشتم واحد | سیاه چشم و کشیده ابرو به قبله مایل

بخش نهم دودمه | ای اهل حرم میر و علمدار نیامد

بخش دهم شور | جولان میده توی میدون داره فرمان میده