مراسم شب هفتم محرم در هیئت فدائیان حسین علیه السلام اصفهان با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی برگزار شد.

 

صوت: 

بخش اول مناجات | بنای سوختن امشب اگر نداشته باشم

بخش دوم زمزمه | میبینی که حالم چه بد حالیه

بخش سوم روضه | ای لبت خشک تر از ساحل دریا پسرم

بخش چهارم زمینه | با رفتنت ای اکبرم نور حرم رفت

بخش پنجم تک | الصلاة الصلاة عجلوا بالصلاة

بخش نغمه خوانی | در جنگ زِ دستانِ عدویش سپر افتاد

بخش هفتم واحد | جَوان خوش قامت میری به سمت میدون

بخش هشتم واحد | گاهی اگر زیاد و  زمانی اگر کمیم

بخش نهم شور | بازم توی روضه ات هوایی چشمام

بخش دهم تک | خورده ام نان حسین ابن علی

بخش یازدهم شور | با یه سلام به حضرت خورشید