مراسم شب نهم محرم 1398 در هیئت ابوالفضل (ع) میبد با نوای کربلایی مهدی رعنایی برگزار شد

 

صوت:

روضه خوانی حضرت ابوالفضل(ع)

(شور) لطفت همیشه شامل حالمه

(پیش زمینه) ترانه ازل حسین

(لطمه زنی) عمو نیستی ببینی

(واحد) کل دیوان نظامی

روضه پایانی حضرت ابوالفضل(ع)

(واحد) قدم قدم قدم میرم دوباره توی این شبا زیر علم

(شور پایانی) بذار برم میدان

(زمینه) گل پسر ام البنین افتاده

(سه ضرب) سقا سقا سقا

(شور) پسر ام البنین السلام

(شور) شاه وفا ابوالفضل

(واحد) ای صاحب مشک و علم

 

تصویری :

(شور) پسر ام البنین السلام

(پیش زمینه) ترانه ازل حسین

(واحد ) شاهن شاه علقمه

(واحد) ای صاحب مشک و علم

(سه ضرب) سقا سقا سقا

(دم) زمزم

(شور) لطفت همیشه شامل حالمه

(شور پایانی) بذار برم میدان

(واحد) قدم قدم قدم میرم دوباره توی این شبا زیر علم

(شور) شاه وفا ابوالفضل

(زمینه) گل پسر ام البنین افتاده