مراسم شب هشتم محرم 1398 در هیئت ابوالفضل (ع) میبد با نوای کربلایی مهدی رعنایی برگزار شد

 

صوت:

(شور) خداروشاکرم که دائم

روضه خوانی حضرت علی اکبر (ع)

(شور حماسی) کشیده ابرو در هم

(شور پایانی) دست علی یارت

(لطمه زنی) تا جایی که یادمه

روضه پایانی حضرت علی اکبر (ع)

(پیش زمینه) ترانه ازل حسین

(زمینه) الهی قربونت برم ای اکبر

(سنگین) تا وقتی به پای تو افتادم

(واحد) یا اسدالله الغالب 

(سه ضرب) سقا سقا سقا

(شور) چه حس خوبیه

(شور) تلاطم امواج

 

تصویری:

(شور پایانی) دست علی یارت

(لطمه زنی) تا جایی که یادمه

(پیش زمینه) ترانه ازل حسین

(شعرخوانی ) آمدم ای شاه پناهم بده

(زمینه) الهی قربونت برم ای اکبر

(شور حماسی) کشیده ابرو در هم

(سنگین) تا وقتی به پای تو افتادم

(واحد) یا اسدالله الغالب 

(شور) چه حس خوبیه

(شور) تلاطم امواج

(شور) خداروشاکرم که دائم

(دم) عشقم