مراسم شب ششم محرم 1398 در هیئت ابوالفضل (ع) میبد با نوای کربلایی مهدی رعنایی برگزار شد

 

صوت:

(شور پایانی) هوای گریه هامو داری مگه نه

(لطمه زنی) دلم بیقراره

روضه پایانی

(پیش زمینه) ترانه ازل حسین

(زمینه) تو بغلت حس میکنم بابامی

(سنگین) اگه هر محرم این خیمه داره علم میشه

(واحد) ای نوه ی حضرت حیدر

(سه ضرب) شاها شاها شاها

(شور) حرم ، حسین

(شور) ندارم غمی به خودت قسم

(سنگین) اگر هر محرم این خیمه داره علم میشه

 

 

تصویری:

(شور پایانی) هوای گریه هامو داری مگه نه

(لطمه زنی) دلم بیقراره

(پیش زمینه) ترانه ازل حسین

(زمینه) تو بغلت حس میکنم بابامی

(سنگین) اگه هر محرم این خیمه داره علم میشه

(واحد) ای نوه ی حضرت حیدر

(سه ضرب) شاها شاها شاها

(شور) حرم ، حسین

(شور) ندارم غمی به خودت قسم

(دم ) مظلوم