مراسم شب چهارم محرم در هیئت فدائیان حسین علیه السلام اصفهان با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی برگزار شد.

 

صوت:

بخش اول مناجات | چقدر خیر دیده ایم از محبت حسین

بخش دوم روضه | به حشر هم قدم که مینهند هنوز بی سر است

بخش سوم زمزمه | رهام کن که میبینم عمه جون

بخش چهارم زمینه | دستم و رها کردن شرمندم ازت عمه

بخش پنجم واحد | عمه دستم و رها کن که عمو تنها شده

بخش ششم واحد | بازم وعده ای عاشقونه دلها را بهم میرسونه

بخش هفتم شور | تو قرارِ دل بی قراره منی یاحسن تو همه کس و کارِ منی

بخش هشتم شور | مهتاب در حرم آفتاب در مصاف

 

فیلم:

بخش اول مناجات | چقدر خیر دیده ایم از محبت حسین

بخش دوم روضه | به حشر هم قدم که مینهند هنوز بی سر است

بخش سوم زمزمه | رهام کن که میبینم عمه جون

بخش چهارم زمینه | دستم و رها کردن شرمندم ازت عمه

بخش پنجم واحد | عمه دستم و رها کن که عمو تنها شده

بخش ششم واحد | بازم وعده ای عاشقونه دلها را بهم میرسونه

بخش هفتم شور | تو قرارِ دل بی قراره منی یاحسن تو همه کس و کارِ منی

بخش هشتم شور | مهتاب در حرم آفتاب در مصاف