مراسم شب سوم محرم در هیئت فدائیان حسین علیه السلام اصفهان با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی برگزار شد.

 

صوت :

بخش اول مناجات و روضه | با این همه گناه زِ کویت نراندی ام

بخش دوم زمزمه | اون شب از روی اون ناقه

بخش سوم روضه | دوتامون لبامون پر از خونِ

بخش چهارم زمینه | نبودی اذیتم کردن اسیرِ غربتم کردن

بخش پنجم نغمه خوانی | تا ابد باید فقط از این غم جانکاه گفت

بخش ششم واحد | نکنه روبرومی خودتی یا عمومی

بخش هفتم واحد | سوزِ همیشه جگرم باش یا حسین

بخش هشتم تک | شکر خدا شکر خدا شاه پسندید مرا

بخش نهم دودمه | عمه بیا گمشده پیدا شده کنج خرابه شب یلدا شده

 

فیلم 

بخش دوم زمزمه | اون شب از روی اون ناقه

بخش چهارم زمینه | نبودی اذیتم کردن اسیرِ غربتم کردن

بخش پنجم نغمه خوانی | تا ابد باید فقط از این غم جانکاه گفت

بخش هفتم واحد | سوزِ همیشه جگرم باش یا حسین

بخش هشتم تک | شکر خدا شکر خدا شاه پسندید مرا

بخش نهم دودمه | عمه بیا گمشده پیدا شده کنج خرابه شب یلدا شده