مراسم شب سوم محرم 1398 در هیئت ابوالفضل (ع) میبد با نوای کربلایی مهدی رعنایی برگزار شد

 

صوت:

(لطمه زنی) دیدن دستای بسته اومدی

(پیش زمینه) ترانه ازل حسین

(زمینه) عمه کجایی

(واحد) باب الحوائج همه ما رقیه است

(واحد) عمه جان حضرت صاحب زمان 

(سه ضرب) جانا جانا جانا

(شور پایانی) تو که نمیکنی فراموشم

(شور) من از خدا همیشه ممنونم

روضه

 

تصویری:

(لطمه زنی) دیدن دستای بسته اومدی

(پیش زمینه) ترانه ازل حسین

(زمینه) عمه کجایی

(واحد) باب الحوائج همه ما رقیه است

(سه ضرب) جانا جانا جانا

(شور پایانی) تو که نمیکنی فراموشم

(شور) من از خدا همیشه ممنونم

روضه |  داستان سید ابراهیم