مراسم شب دوم محرم در هیئت فدائیان حسین علیه السلام اصفهان با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی برگزار شد.

 

صوت:

بخش اول مناجات | با این همه گناه زِ کویت نراندی ام

بخش دوم زمزمه | دوباره اومدم آقا پیش تو زانو بزنم

بخش سوم روضه | این زمین داغ به دل میدهد آخر بروید

بخش چهارم زمزمه | بیا خواهر از محملت پایین

بخش پنجم زمینه | روضه شد بر پا لباس مشکی پای نوکرها

بخش ششم تک | علنا بالعزا علینا بالبکاء

بخش هفتم واحد | صدایی پر از غم پیچیده تو عالم

بخش هشتم واحد | السلام محرم الحرام السلام دلیل گریه هام

بخش نهم شور | نفس اولیا ملیکت السماء نائبة الزهرا یا زینب

بخش دهم شور | میگن روضه دل مردگیِ میگن گریه افسردگیِ

 

تصویری:

 

بخش پنجم زمینه | روضه شد بر پا لباس مشکی پای نوکرها

بخش ششم تک | علنا بالعزا علینا بالبکاء

بخش هفتم واحد | صدایی پر از غم پیچیده تو عالم

بخش هشتم واحد | السلام محرم الحرام السلام دلیل گریه هام

بخش نهم شور | نفس اولیا ملیکت السماء نائبة الزهرا یا زینب

بخش دهم شور | میگن روضه دل مردگیِ میگن گریه افسردگیِ