پایگاه اطلاع رسانی ماه حرم از سال 1394 فعالیت خود را در زمینه نشر نوا های مداحان اصفهانی در فضای مجازی راه اندازی شده است و وابسته به هیچ مداح و هیئتی نمی باشد و همچنین از پشتیبانی مالی نیز برخوردار نمی باشد عزازانی که تمایل به حمایت مالی از ما برای پیشبرد سایت دارند می تواننند از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشند.